چطور با کودکان کار و خیابان درست رفتار کنیم؟

چطور با کودکان کار و خیابان درست رفتار کنیم؟

تا چند سال پیش وقتی در خیابان با التماس‌های یک کودک مواجه می‌شدم اولین حسی که در برخورد با آن‌ها دچارش می‌شدم ترحم بود. چنددقیقه‌ای به‌شدت ناراحت می‌شدم و نهایتاً چیزی از آن‌ها می‌خریدم. بعدها اما به لطف معاشرت با دوستانی که فعال حقوق کودکان بودند، نحوه رفتار بهتر و مناسب‌تر با این کودکان را یاد ... ادامه مطلب


صفحه 1 از 1