8 رسم عجیب ازدواج از آسیا تا قلب اروپا و آمریکا

8 رسم عجیب ازدواج از آسیا تا قلب اروپا و آمریکا

مراسم ازدواج سنتی از کشوری به کشور دیگر و گاهی از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است. با این‌که بسیاری از عروس و دامادها از بسیاری از رسم و رسوم قدیمی فاکتور می‌گیرند اما هنوز هم فرهنگ و سنت جز انکارناپذیر این روز بزرگ است... ادامه مطلب


صفحه 1 از 1