تاریخچه کوتاهی از برخی از آلات موسیقی

تاریخچه کوتاهی از برخی از آلات موسیقی

موسیقی جدا از فرم هنری آن، شکلی از ارتباط است. تاریخ موسیقی، تاریخ بشریت است. موسیقی در جهان طبیعت و در زندگی انسان‌ها مانند تاریخچه و سابقهٔ تکامل هر زمان است. در روح کوچک‌ترین پرندگان تا پیشرفته‌ترین جانداران موسیقی نهفته است. در جوامع... ادامه مطلب


صفحه 1 از 1